השיר הזה מספר על שלום ופיוס

הוא לא מספר על מדכא ומדוכא, מי טוב ומי פגע יותר. אבל זה לא רומז שאין חוסר איזון ואי-צדק. קרוב לוודאי הם קיימים. לכן הפרוש וכוונה של "התנתקות" שונה לכל צדדים באופן משמעותי

ירושלים לא רק מקום בפשטות. האי מטפורה של תולדות, תרבויות, ערכים ודמיונות. בזמן הקרוב היא תהיה עיר בין-לאומית של שלום בשם ראה מראש


לכו מירושלים

שתי נשים תובעות עולל אחד

ובית המשפט קבע התינוק יופרד על ידי להב חד

אף אחת אינה מותרת אפילו כשהחרב אל על מתרוממת

אף אחת לא אחת ראויה, אף אחת לא צדיקה?

שני עמים תובעים אדמה עתיקה

אך בעולם יש עם אחד

אז האלימות פוגעת בכל, איש אישה וילד

כאילו גמול חדש יביא את הגמול אל סופו

לכו, לכו

לכו מירושלים

לכו, לכו

צאו כדי להציל את האדמה אשר אתם ממנה


שתי נשים תובעות עולל

אך אם האהבה מנחה אותן, הילד הוא ראשון במעלה

לא כרכוש אז לכיבוש, אלא לכבוד הזולת

הלואי ונהיה כולנו ילדי אהבה להרבה אמהות


לכו, לכו

לכו מירושלים

לכו, לכו

צאו כדי להגיע אל האדמה אשר אתם ממנה


(C) 2003 Jack Chernos                                                                              
Jack Chernos and the Department of Justice
HOME